B ب

BPMN به چه معناست ؟

BPMN مخفف عبارت Business Process Model & Notation است و به معنی مجموعه‌ای از علائم و استانداردها برای مدلسازی فرآیندهای کسب و کار اطلاق می‌شود. با استفاده از این زبان نمادین مدلسازی، می توانید فرآیندهای کسب و کار خود را مدلسازی کنیم. این فرایندهای مدلسازی شده می توانند توسط ابزارهای BPMS به منظور تحلیل،شبیه سازی، اجرا و … بکار گرفته شوند.

برای کسب اطلاعات از نحوه استفاده زبان BPMN به قسمت مرجع پیاده سازی BPMN 2.0 مراجعه نمایید

 

بهترین زبان مدل سازی فرایند چیست؟

زبان BPMN  بهترین زبان برای مدل سازی است. BPMN  ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. مزیت اصلی استفاده از این زبان، قابلیت تبدیل آن به زبان‌هایی است که قابل پردازش توسط موتورهای گردش‌کار و فرایند است. BPMN مدل‌سازی مدیریت فرآیند  کسب و کار را برعهده دارد و برای انواع مخاطبین (مدیران ، کارشناسان ، تحلیلگران و …) قابل درک و فهم است.