نوشته‌ها

قوانین کسب و کار

در جلسات ارائه نرم افزار BPMS شرکت چارگون همواره یکی از نگرانی های مشتریان استفاده از قوانین کسب و کار می باشد که قرار است با این نرم افزار مدیریت شود این موضوع من رو ترغیب کرد تا در خصوص قوانین کسب و کار توضیحات بیشتری ارائه دهم.

قوانین کسب و کار در فرآیندهای سازمانی معمولا دارای ۳ نوع می باشد.

انواع قوانین کسب و کار

  • دسته اول قوانین کسب و کاری می باشند که مبتنی بر شرایط فرآیند می باشند. مانند آنکه اگر دمای هوا بیشتر از ۳۰ درجه گردید پنجره باز شود. مانند تصویر زیر
قوانین کسب و کار فرآیندی
قوانین کسب و کار فرآیندی

در این شرایط فرآیند وظیفه مدیریت قوانین را دارد لذا بایستی از ابزار های BPMN استفاده نمود و BPMS دیدگاه توانایی پشتیبانی از این قوانین را دارد.

  • دسته دوم قوانین جریان فرآیند می باشند. در این حالت در مسیر جریان، ورود به یک فعالیت و یا در زمان خروج از یک فعالیت نیاز است مجموعه ای از قوانین کنترل شوند که از جنس فرآیند نمی باشند و بیشتر قرار است قوانین نگهداری اطلاعات را مدیریت نمایند. مانند نمایش نام و نام خانوادگی در زمان بازشدن فرم. دراین حالت تفاوت های زیادی بین نرم افزار های موجود در بازار وجود دارد. در حال حاضر در دیدگاه از امکانات کد نویسی استفاده می شود و شما می توانید با استفاده از زبان #C این دسته از قوانین را پیاده سازی نمایید ولی در آینده ای نزدیک امکاناتی اضافه خواهد شد که شما می توانید بدون کد نویسی هم این قوانین را مدیریت نمایید.
  • دسته سوم استفاده از موتور های قوانین کسب و کار می باشد مانند فرم ثبت نام برای دانشجویان رشته صنایع ارسال شود و یا اگر دمای هوا ۳۰ درجه گردید پنجره باز شود و اگر ۴ درجه گردید بخاری روشن شود. در این حالت معمولا BPMS ها از ابزار اختصاصی با نماد زیر استفاده می کنند.
rule Business
Rule Business

این ابزار معمولا به دو روش عمل خواهد کرد

  1. روش جدول: در این حالت یک جدول وجود دارد که تعیین می کند به ازای چه مقادیر ورودی، چه نوع خروجی مورد نیاز است.
  2. روش DMN و CMMN این دو روش به دلیل گستردگی مفاهیمی که دارند در مقاله های آتی دررابطه با آنها صحبت خواهم کرد ولی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

DMN

CMMN