Service Task، ابزاری برای فراخوانی وب سرویس ها و تراکنش های بین سیستمی می باشد این ابزار این قابل را می دهد یک فرآیند را بتوان فراتر از یک Pool پیاده سازی نمود و فرآیندهای کلان سازمانی را در یک نسخه فرآیند به ترسیم درآورد.

Service Task

در خیلی از BPMS ها سرویس ها شامل سه نوع می باشند.

  1. سرویس های درونی: این سرویس ها بیشتر در نرم افزارهای دیده می شوند که علاوه بر BPMS نرم افزار های دیگری دارند مانند نرم افزار پرسنلی، مالی، لجستیک و اتوماسیون اداری دارند. شرکت های همانند SAP، Pega System و چارگون
  2. سرویس های خارجی: این سرویس ها امکان فراخوانی وب سرویس های دیگر سامانه ها را می دهند مانند فراخوانی وب سرویس های WCF، Json در این نوع وب سرویس ها معمولا خروجی وب سرویس به صورت یک متغییری می باشد که قابلیت رو نویسی مجدد در طول فرایند را دارند بنابراین در هنگام استفاده از آنها بایستی دقت زیادی نمود
  3. سرویس های پایگاه داده ای: این نوع سرویس صرفا برای تراکنشهای سمت پایگاه داده های استفاده می شوند که خارج از محدوده کنترل نرم افزار است مانند ایجاد تغییر در یک ویو از پایگاه داده دستگاه کارت ساعت در این حالت اتصال به یک بانک اطلاعاتی دیگر از استانداردهای خاصی تبعیت نمی کند و متعاقبا در پایین ترین سطح امنیت می باشند تا جای که امکان حذف کامل یک پایگاه داده در اختیار تولید کننده فرآیند وجود دارد.